Kvægstald – Lars Bo Helzen – Tjele

Uniqcover staldene der er bygget parallelt ved siden af hinanden, hvor den ene stald rummer malkekøer og den anden goldkøer, kalve og nykælvere.

Med mere naturligt dagslys og mindre varmegennemtrængning i stalden, var det naturlige valg Uniqcover UC21 tekstil tagdug med UV-filter. Det naturlige dagslys og masser af luft er med til at  forbedre reproduktionen og samtidig hjælper det med at reducere på energiforbruget.

Med tagets hældning gør det umuligt for sneen at ‘lægge sig fast’, sneen rutsjer ned og skaber dermed ingen trykskader, det er helt klart en anden fordel.

AREAL

4.000 m2

KATEGORI

Kvægstald

AREAL

1.600 m2

KATEGORI

Goldkøer og kalvestald

Flere billeder

KVÆGSTALD
  • staldbygninger med naturligt udluftning
  • kvægstald med naturlig udluftning
  • kvægstald med dagslys
  • kvægstald med dagslys