Overblik over

Processen

Overblik over byggeprocessen

Ikke to projekter er 100% ens, når vi hos Uniqcover bygger. Alligevel har vores mange års erfaring skabt en hvis form for process i vores projektor. Du kan her på siden dykke lidt ned i de ti punkter vi ofte er omkring når vi opfører et nyt byggeri.  Undervejs i processen vil der naturligt opstå spørgsmål fra alle parter. Vi står klar til at hjælpe hele vejen igennem, så det kun er tilfredshed og begejstring, der står tilbage, når byggeriet er færdigt.

uniqcover staldbygninger med UC21 tagdug

Rådgivning, projektering og planlægning inden for byggeri er en vigtig del af en vellykket proces. Som erfarne rådgivere hjælper vi dig med at afklare dine ønsker og krav til projektet, imens vores samarbejdspartner, som er et arkitektfirma, udvikler tegninger, specifikationer og vurderer omkostninger og tidsplaner. Det hele foregår i tæt samarbejde og med en grundig forventningsafstemning.

Undervejs i processen vil der naturligt opstå spørgsmål fra alle parter. Vi står klar til at hjælpe hele vejen igennem, så det kun er tilfredshed og begejstring, der står tilbage, når byggeriet er færdigt.

Kontrakten er en investering i en vellykket byggeproces og den bindende aftale mellem jer og os. Kontrakten færdiggøres, når alle detaljer er på plads og vil indeholde forpligtelser, forventninger, tidspunkt, budget og ansvar.

Her er to vigtige trin i byggeriet. Først udvikling af de detaljerede tegninger og efterfølgende en gennemgang, som er den store evaluering af tegningerne og deres detaljer. Her sikrer vi, at alle krav og forventninger er opfyldt, før vi går i gang med projektet.

De endelige tegninger skal sendes til de offentlige myndigheder, som skal give tilladelse til byggeriet. Når tilladelsen med eventuelle tilføjelser er modtaget fra kommunen og videregivet til byggeleder, kan byggeriet sættes i gang.

Bygningen skal afsættes. Det samme skal de nødvendige byggeveje til og omkring byggeriet. En vellykket afsætning af byggepladsen er en grundsten for et vellykket projekt.

Jordarbejdet er en af de første – og vigtige – faser i selve byggeprojektet. Her forberedes grunden ved muldafrømning og udgravning til byggeriet, og måske skal der opbygges sand. En vej til at forudse uforudsete udgifter i denne fase er en geoteknisk undersøgelse af hele byggefeltet. Den dialog har vi haft fra begyndelsen.

Når vi taler landbrugsbyggeri, indebærer kloakarbejde udgravning til fx gyllerør og evt. fortank. Korrekt dimensionering, planlægning og montage er afgørende for anlæggets funktion. Slutteligt er regnvandsledninger det, der runder kloakarbejdet af.

Afretning af bygningsarealet, støbearbejde og armering er fundamentet i ethvert byggeri. Når armeringen er lagt ud, forbundet via svejsning med randfundamentet og bunden er støbt, sættes kanalvæggene i fundablokkene eller forskallingen.

Væggen fås i flere varianter; som præfabrikerede betonelementer, stålpladekonstruktioner eller formur i maskinteglsten. Betonelementerne leveres indstøbt med eventuelle vinduer og døre og indsættes efterfølgende. Indvendige skillevægge leveret i betonelementer der er forbehandlede eller støbt i hvis beton.

Nu nærmer vi os afslutningen. Stålspærkonstruktionen rejses, tagdugen monteres hvorefter vinduer, døre og porte færdigmonteres. Gavlene inddækkes med tagdug, træ eller stålprofilplader, og eventuelle tagrender i galvaniseret stål monteres og føres til terrænoverfladen.

Uniqcover cases

Et udvalg af vores tidligere kundecases

Går du med bygge tanker?

Udfyld kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.