Overdækning til

Multibaner

Overdækning af eksisterende multibaner tilpasses tagkonstruktionen banen. Designet på overdækningen udarbejdes mellem Uniqcover og kundens ønsker og behov. Overdækningen løser behovet for beskyttelse mod det alsidige danske vejr og giver mulighed for at være fysisk aktive alle årets dage.

En lethal eller overdækning af multibaner, er en uopvarmet idrætshal, med tagdug. En koldhal har den fordel, at der er lave driftsomkostninger til lys og ventilation. Med UC21-tagdug er der masser af dagslys inde i hallen, hvilket sænker de samlede energiomkostninger positivt til klubbens økonomi.