Haller til lager og industri

Vores haller er dem med mest mulig naturligt dagslys, der giver de perfekte lysforhold og masser af naturlig luft. Den bærende konstruktion består af IPE stålprofiler monteret med aluminiumsprofiler. Heri monteres en brandgodkendt, armeret hvid PVC dug med UV filter, der er overfladebehandlet og yderligere behandlet med svampeforebyggende midler. Uniqcovers halløsninger skaber et sundt indeklima og et godt arbejdsmiljø. Hallens store rumfang, og den store ensartet lysmængde giver gode arbejdsforhold over alt i hallen. Lysforholdene er enestående i bygningerne, der gør, at energiforbrug til lys er minimalt.

LAGERHAL
  • Koldhal med UC21 tagdug
  • Uniqcover koldhal med UC21 tagdug
  • lagerhal med UC21 tagdug perfekte lysforhold
  • Uniqcover koldhal med UC21 tagdug og stålkonstruktion

LAGERHAL – Rostock
1.800 m2 lagerhal

SEMIFIELDANLÆG
  • Semifield anlæg i Foulum fuldautomatiske bygninger
  • Fuldautomatisk bygninger med UC21 tagdug
  • Fantastiske lysforhold i bygninger med UC21 tagdug

SEMIFIELDANLÆG – AU Foulum
med karforsøgsanlæg, lysimeteranlæg og bassinanlæg samt væksthuse og klimakamre.

Er du nysgerrig på at se mere om Uniqcover koldhaller? Så lad Uniqcover vise mere her i videoen…